ZARZĄD

 

 

Zarząd Cechu:

Starszy Cechu: Krzysztof Jędraszek
Podstarszy Cechu:
Lucjan Młynarczyk
Sekretarz Zarządu:
Roman Otomański
Skarbnik Zarządu:
Artur Cechowicz
Członek Zarządu:
Wiesław Grabowski
 
Zastępcy Członka Zarządu: Mariusz Olejnik, Sebastian Jabłoński
 

Komisja Rewizyjna:
 
Przewodniczący: Andrzej Niewiadomski
Z-ca Przewodniczącego:
Jan Wesoły
Członek Komisji:
Krzysztof Kosior

 
Sąd Cechowy:
 
Przewodniczący: Jerzy Bal
Z-ca Przewodniczącego:
Grzegorz Piasecki
Członek:
Janina Madej
 
 
DELEGACI NA ZJAZD IZBY RZEMIEŚLNICZEJ

Krzysztof Jędraszek, Lucjan Młynarczyk, Roman Otomański, Artur Cechowicz
 
 
 
 
Zapraszamy osoby prowadzące rzemieślnicza
działalność gospodarczą do zrzeszania się w naszej organizacji.

Koszt członkostwa:
50zł jednorazowa opłata wpisowa
30zł składka miesięczna
 
 

 

 
 
 
 
 
RZEMIOSŁA
 
RÓŻNE
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
MOTORYZACJA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUDOWNICTWO